Steun het Millennium Jazz Orchestra-project ‘Water’ bij Voordekunst

Het Millennium Jazz Orchestra is bezig met een nieuw project in samenwerking met de klassiek pianisten Stefan en Martijn Blaak. Dirigent Joan Reinders koos ‘water’ als thema voor het project en schreef twee grote suites van elk circa 45 minuten: ‘Waterkringloop’ en ‘Hanzeroute’ Er staat in het najaar ook een reeks optredens gepland. De begroting van het project laat een tekort van 7.850 euro zien, vandaar dat een crowdfunding-actie is gestart. Wilt u een duit in het zakje doen? Gulle gevers mogen op een gepaste tegenprestatie rekenen.

Alle informatie over de crowdfunding leest u op onze Voordekunst-pagina.