Educatie

Binnen het Millennium Jazz Orchestra staan educatie en talentontwikkeling, naast haar concerten, op een gelijke eerste plaats.

Door de nieuwe afdeling binnen het MJO, de Millennium Jazz Academy, maakt zij hiermee een statement dat het voor haar van groot belang is de zeggingskracht van de liveoptredens te benutten. Zij maakt dit zichtbaar door dit te vertalen in educatietrajecten voor VO-leerling en workshops voor het amateurveld.

Door haar educatietrajecten die aansluiten bij de VO-leerling en workshops voor het amateurveld, bereikt Millennium Jazz Academy (MJA) hiermee de jongere musici en de amateurwereld. Dit doet zij door o.a. het Millennium Youth Bigband op te zetten.

Door deze aansluiting iedere keer in haar educatie en talentontwikkeling te onderzoeken en toe te passen, biedt MJA de ‘leek’ en de jonge musicus inspiratie, ervaring en kennis op het gebied van met name bigbandmuziek en haar verschillende aspecten zoals o.a. swing en popritmes, intonatie, sectiespel en improviseren.

Beluister en beleef de magie van (het spelen in) een big band! (MJA, 2022)

MJA legt het accent vooral op toegankelijkheid en het betekenisvolle van de prachtige Bigband muziekwereld. MJA onderzoekt iedere keer weer hoe deze toegankelijkheid en betekenisvolheid vertaald kan worden aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en binnen de amateurwereld.

Het educatiemateriaal is zó ontworpen dat deze twee belangrijke noemers terug te zien zijn in competentie (het gevoel hebben dat je het kan), verbondenheid (ergens bij willen horen, interactie) en autonomie (keuzes kunnen maken die bij jou passen) (ZDT, Deci&Ryan, 2002).

De huidige samenwerking met het muziekonderwijs via ArtEZ Conservatorium Zwolle én de internationale Swarovski Waterschool getuigen van een veelbelovende toekomst voor het inspireren en motiveren van een nieuwe generatie muziekliefhebbers van zowel klassiek als jazz.

Millennium Jazz Orchestra Academy