Educatie

Algemene voorwaarden Millennium Youth Big Band

Niveau

Gezien de korte voorbereidingstijd en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het orkest, worden muzikanten geselecteerd met minimaal het landelijke erkende C-niveau of vergelijkbaar erkend niveau. De door de muzikant opgegeven referenties worden geraadpleegd om het niveau te verifiëren.

Leeftijd

De muzikant is op de eerste dag van de tournee tussen de 14 en 23 jaar oud.

Beschikbaarheid

Vanwege het kortlopende karakter van het project worden muzikanten geacht op alle vastgestelde data aanwezig te zijn. Millennium Youth Big Band verwacht van iedere muzikant 100 % aanwezigheid tijdens repetities en tournee. Dit kan consequenties hebben met betrekking tot verplichtingen bij bijvoorbeeld de eigen vereniging.

De data en tijden van het aankomende project zijn te vinden op de website van Millennium Jazz Orchestra.

Inzet

Millennium Youth Bigband verwacht van iedere muzikant een groot enthousiasme voor de big bandmuziek. Daarbij verwacht Millennium Youth Big Band van de muzikant dat de partijen thuis gestudeerd worden en dat de muzikant goed voorbereid op repetities verschijnt.

Tijdens de repetities worden door iedere muzikant de aanwijzingen van sectieaanvoerders, dirigenten, artistiek leider en leden van de organisatie opgevolgd om samen het beste resultaat te behalen.

Kosten

De deelnemersbijdrage voor het project bedraagt 25 euro. Dit bedrag is inclusief verzorging tijdens repetitiedagen en optredens.

Uitsluiting

Wanneer aan één van bovenstaande voorwaarden niet kan worden voldaan, behoudt Millennium Youth Big Band zich het recht voor om muzikanten tijdens de duur van het project uit te sluiten van verdere deelname. Het uitsluiten van deelname is een besluit dat enkel door de organisatie van Millennium Youth Big Band kan worden genomen. De hieruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de deelnemer.
Millennium Jazz Orchestra Academy