Educatie

Bestuur  

Het bestuur bestaat uit:

Ton van Ulden – voorzitter
Wilton Jongmans – secretaris
Marc Altink – penningmeester

De Raad van Advies is in oprichting.

ANBI status

De Stichting The Millennium Jazz Orchestra is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als Culturele ANBI.

Klik hier om de ANBI status te checken.
Naam: Stichting The Millennium Jazz Orchestra
Vestigingsplaats: Hardenberg